Voor een ongedwongen, gezellige en actieve invulling van de dag!
 

KLACHTEN PROCEDURE

Wij doen ons uiterste best om de beste zorg te bieden aan onze deelnemers. Mocht je onverhoopt toch ontevreden zijn, neem dan contact met ons op om samen tot een oplossing te komen. 

  • Je kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 06 - 40870436;
  • Of per e-mail: info@dagbestedingzaanstad.nl, ter attentie van L. Aukes of A. Khatschatrian.

Wanneer je jouw klacht bij Dagbesteding Zaanstad indient, ontvang je binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging en een verwachte datum van afhandeling. Klachten, ingediend bij Dagbesteding Zaanstad, worden binnen vier weken na ontvangstbevestiging afgehandeld. 

Klachtenportaal zorg

Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heb je je klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure hierbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten. Je kunt altijd rechtstreeks contact opnemen met het onafhankelijke Klachtenportaal zorg.

Geschilleninstantie
Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg (hierna te noemen: Geschilleninstantie KPZ). 

Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Geschilleninstantie KPZ.Pluzorg
Wil je jouw klacht niet indienen bij Dagbesteding Zaanstad en krijg je zorg geleverd via Pluzorg? Dan is het ook mogelijk om contact op te nemen met Heemzorg/Pluzorg. Klik hier voor meer informatie. Via Pluzorg is er tevens een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar.

 
E-mailen
Bellen